Bemutatkozás


  2014-ben, az alapítók úgy döntöttek, hogy Magyarország gazdasági potenciáljának jelentős alapját képező Családi Vállalkozások érték és érdek képviseletét hozzák létre. A családi vállalkozások kiemelt fontossággal bírnak nemzetgazdasági és európai szinten is. Egyesületünk céljait ennek megfelelően alakítottuk ki; elsődleges célunk, hogy támogassuk ezen vállalkozások működését, információhoz jutását és képviseletét. 

  A családi vállalkozások fontosságát jelzi, hogy 2015-ben az Európai Parlament állásfoglalást adott ki, mely empírikus tapasztalatokra támaszkodva kijelenti, hogy ezen vállalkozások számára a stabilitásra való igény és a hosszú távú tervezhetőség alapvető fontosságú. Ezen feltételek megteremtése sok kihívást jelent, főként a mai gyorsan és turbulensen változó gazdasági és piaci körülmények között. Annak érdekében, hogy tagjainkat támogassuk a fent említett célok elérésében, igyekszünk szerteágazó tevékenységet nyújtani, melyben mindenki megtalálhatja azt a szegmens és támogatást, amelyre szüksége van.

  A legfőbb kérdések a következők:

  - Szakpolitikai ötletek, javaslatok megbeszélése és egyeztetése az érdekelt felekkel.

  - A generációváltás gondjainak figyelemmel kísérése és megoldási javaslatok előterjesztése.

  - Kulturális, üzleti és társasági gasztró programok szervezése.

  - Tagok közötti kapcsolatépítés ösztönzése

  A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK ORSZÁGOS EGYESÜLET CÉLJAI:

  Az Egyesület szeretné elérni, hogy tagjaikon keresztül mindazon kérdésekre választ tudjon adni, amelyek a családi vállalkozások alapvető, az átlagtól eltérő gondjai és azokra megoldásokat dolgozzon ki. Szeretne kialakítani egy olyan közösséget, ahol a vállalkozások „otthont” találnak és ott egy szakmai-baráti közösséget hoznak létre.

  Családi vállalkozásnak, a nemzetközi szakirodalom, illetve az európai gyakorlat azokat a vállalkozásokat tekinti, ahol az irányító többséget, azaz 51%-ot a család birtokolja, (részvénytársaságnál 25% +1 szavazat) legalább két családtag tevőlegesen közreműködik a vállalat irányításában, lehetőleg több generáció kapcsolódik a családi céghez akár munkavégzés akár a tulajdonosi szerkezetben, illetve bizonyos körök véleménye szerint legalább 3 főből kell hogy álljon egy családi vállalkozás. Miután egyetlenegy országban, illetve az Európai Unió gyakorlatában sem lett elfogadva egy olyan definíció sem, ami alapján a törvénykezés rendelkezni tud, a CSAVE nevében javaslattal állunk elő a "gordiuszi csomó" megoldása, a a családi vállalkozás, családi vállalat meghatározása érdekében.


  A CSVOE (CSAVE):

  Az Egyesület elnevezésének hivatalos rövidítése. A CSVOE szót nehéz kiejteni, ezért a CSAVE rövidítést használjuk.


  Akkreditáció

  Üzenet az elnöktől, Rudas Lászlótól az akkreditáció fontosságával kapcsolatban:

  Családi vállalkozásnak, a nemzetközi szakirodalom, illetve az európai gyakorlat azokat a vállalkozásokat tekinti, ahol az irányító többséget, azaz 51%-ot a család birtokolja, (részvénytársaságnál 25% +1 szavazat) legalább két családtag tevőlegesen közreműködik a vállalat irányításában, lehetőleg több generáció kapcsolódik a családi céghez akár munkavégzés akár a tulajdonosi szerkezetben, illetve bizonyos körök véleménye szerint legalább 3 főből kell hogy álljon egy családi vállalkozás. Miután egyetlenegy országban, illetve az Európai Unió gyakorlatában sem lett elfogadva egy olyan definíció sem, ami alapján a törvénykezés rendelkezni tud, a CSAVE nevében javaslattal állunk elő a "gordiuszi csomó" megoldása, a a családi vállalkozás, családi vállalat meghatározása érdekében.

  Mindegyik definícióval probléma van. Saját példámmal is alátámasztva, mondanék egy példát. Az első vállalkozásunk, egy barátunkkal közös vállalkozás volt, ahol ő és a felesége, és  én és a feleségem, a két család 50-50 %-ban volt tulajdonos. Ezek szerint mi nem voltunk családi vállalkozás? Szóval más megközelítéssel szeretnénk helyretenni a kérdést. A mi javaslatunk az, hogy mindazok a méretüktől függetlenül vállalkozások, amelyeknek a célja a hosszútávú generációkon átívelő működés, és amelynek központja a családi vagyon gyarapítása és annak működtetése, családi vállalkozásnak tekintjük. Aki ezekkel a célokkal egyetért és azt mondja, hogy ő családi vállalkozásnak vallja magát, mi azon az állásponton vagyunk, hogy tekinthető legyen családi vállalkozásnak, de ezt a deklarációt, véleményünk szerint, egy akkreditáló bizottságnak kell megerősíteni ahhoz, hogy bármiféle törvénykezési kedvezményezésben, ill. Családi Vállalkozások Országos Egyesületében teljes jogú tagként szerepeljen. A CSAVE egyébként a tagjait úgy válogatja, hogy amennyiben egyetért ezekkel a célokkal, nyugodtan lehet támogató tagunk. Amennyiben 10 évnél idősebb családi vállalkozói múltra tekint vissza, akkor a teljes körű tagság illeti meg meg a CSAVE-n belül.

  Szeretném deklarálni, hogy a CSAVE pártpolitika és ideológia mentes. Mi kizárólag a hosszútávú működtetés, a fenntarthatóság jegyében próbáljuk a családi vállalkozások érdekét képviselni, az értékeit megőrizni. Ennek jegyében tevékenykedünk, és hogyha bármilyen javaslatunk ideológia kicsengésű lenne, akkor az nem szándékos, hanem a gazdasági, politikai környezeti tényezők figyelembevételével kialakított véleményünk.

  Igyekszünk mindig a gazdaság aktuálpolitikai kérdéseivel foglalkozni. Azokon belül is, kizárólag a családi vállalkozásokat érintő szakpolitikai kérdéseket elemezzük. Hangot adtunk korábban, amikor az öröklésről, generációváltásról volt szó, hogy miképpen lehet bizonyos jogi csapdákat kikerülni. Salátatörvényeken keresztül sikerült is elérnünk bizonyos eredményeket.

  Ez nem volt elmondható ugyanakkor a pandémia kapcsán kialakult helyzetről. A családi cégek támogatásáról kifejtettük a véleményünket, de a Kormány nem minden esetben fogadta meg. A mi álláspontunk az volt, amit ma is helyesnek tartok, hogy nem az egyént kell támogatni, nem az egyén túlélését kellett biztosítani egy pandémia idején. Egy pandémia idején, egy covid járvány idején, a családi vállalkozások túlélését kellett volna biztosítana, akik garantálják utána azt, hogy az ő munkatársaik és az ő környezetükben lévő családtagok túlélését biztosítják. Mi akik 30-35 éve működtetünk vállalkozást, tudjuk, hogy a legnagyobb érték, a cégen belül lévő vagyonon túl, az a működő gépezet, amelyet a munkatársaink biztosítanak. Egy multinál minden egyes fogaskeréknek pontosan le van méretezve a módusza és minden egyes fiók kiváltható, mert pontosan le van írva, hogy kinek mi a teendője, joga, hatásköre. Egy családi cégnél, nagyon sokszor, még  hagyományok alapján működik a rendszer. Nagyon sokszor a családi cég 30 éve ott dolgozó alkalmazottja és a tulajdonosi köre az aki a tudással, kapcsolatrendszerrel, a knowhow-val bír. Ezt az értéket mi megőriztük a pandémia idején is. Ha minket akkor támogattak volna, akkor még kevesebben zárták volna be a kaput, még kevesebben mentek volna tönkre, kevesebb honfitársunk maradt volna munka nélkül.

  Vezetőség


  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  Dr. Rudas László

  ELNÖK

  Dr. Berendi Péter

  ALELNÖK

  Borbély László

  ELNÖKSÉGI TAG

  Szabó Mirtill

  ELNÖKSÉGI TAG

  László Tamás

  ELNÖKSÉGI TAG

  Kovács Dániel

  ELNÖKSÉGI TAG

  Rudas LaszloRudas László
  ELNÖK

  Berendi PeterBerendi Péter
  ALELNÖK

  Borbely LaszloBorbély László
  ELNÖKSÉGI TAG

  Szabo MirtillSzabó Mirtill
  ELNÖKSÉGI TAG

  Laszlo TamasLászló Tamás
  ELNÖKSÉGI TAG

  Kovacs DanielKovács Dániel
  ELNÖKSÉGI TAG

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image