Tagság előnyei

  1. Miért jó CSAVE tagnak lenni?
   A következőkben részletesen bemutatjuk tevékenységünket és ezt olvasva az érdeklődő megismerheti azt a széleskörű szakmai, társadalmi, kulturális, és a közösségünket összetartó munkánkat, amelyek kapcsán ténylegesen egy család tagjának érezheti magát.

  2. Miért szükséges a tagdíj?
   Az Egyesület vezetői pro bonó végzik munkájukat. A tagdíj fizetése az elérhető, és megismerhető szolgáltatásokhoz viszonyítva elenyésző, de a közösségi helyiségünk fenntartását, a KLUB napok vendéglátási költségeit, valamint a kötelező adminisztráció költségeit a tagdíjakból fedezzük. A befolyt összegekről és a kiadásinkról rendszeresen tájékoztatást adunk, illetve az éves közgyűlés elé terjesztjük.

  3. Hogyan lehet csatlakozni az Egyesülethez?
   Jelentkezni honlapunk főoldalán a TAG JELENTKEZÉS alatt lehet. A beérkezett jelentkezési lapokat az elnökség tárgyalja meg és abban az esetben, ha a jelentkező vállalkozás megfelel az alapfeltételeknek, valamint befizeti a tagdíjat, máris élvezheti a tagság nyújtotta előnyöket.

  4. A CSAVE MUNKÁJÁRÓL
   A bevezetőben kiemeltük a négy legfontosabb gazdasági és elvi feladatunkat, amelyek a Családi Vállalkozások munkájában a leglényegesebbek.
   A fentiek mellett az alábbi tevékenységeinkről adunk tájékoztatást.

  5. Szakmai és kulturális KLUB napok:
   Budán, a Lánchíd utcában egy 50 fő befogadására alkalmas, gyönyörű helyiségben rendezzük minden hónap utolsó csütörtökén KLUB délutánunkat. Ez a rendezvény minden Tagunk számára nyitott. Jelképes belépődíj fejében vendégek is hozhatók. Itt szakmai előadások kulturális programok, vitaműsorok hallgathatók és lehetőség nyílik egymás megismerésére, „fehér” asztal melletti beszélgetésre, finom szendvicsek, édességek, gyümölcsök elfogyasztása mellett.

  6. Üzleti reggelik:
   Rendszeresen szervezünk egy-egy komoly gazdasági témában találkozókat. Általában keddi napokon reggeli időben, kb. 2 óra időtartamban. Itt nyílik lehetőség az új tagoknak, (de a régieknek is) bemutatkozásra, vagy egy érdekes újdonság bemutatására. Természetesen a beszélgetések kötetlen formában történnek, miközben elfogyasztjuk reggelinket. Az üzleti reggelik térítés köteles események.

  7. Tagok vállalkozásainak megismerése:
   KLUB napjainkat számos alkalommal önként jelentkező tagjaink székhelyén-, telephelyén rendezzük. Ilyenkor a tag bemutathatja vállalkozásának keletkezését, eredményeit, terveit, mintatermét vagy üzemét stb. Az ilyen eseményekről honlapunkon keresztül adunk tájékoztatást az érdeklődőknek.

  8. Piactér-Kapcsolat kártya:
   A honlapon létrehoztunk egy zárt (csak jelszóval nyitható) fórumot az Egyesület tagjai számára, amelyet a tagszervezetek bármilyen céllal használhatnak. Itt találhatók üzleti ajánlatok, akciók, speciális engedmények stb. Ezek a reklámok belső ügyként kezelhetők, információt csak akkor kell adni, ha az ajánlattevő ezt helyesnek gondolja. A belső reklám korlátlan és ingyenes.

  9. Honlap-Facebook:
   A fenti két nyilvánosságot a CSAVE munkájának bemutatására, rendezvényeinkre való meghívásra használjuk. Igény esetén lehetőséget biztosítunk Tagjainknak, hogy elemző anyagaikat nyilvánossá tegyék, vagy saját programjaikat promótálják. 

  10. A generációváltás kérdéseinek figyelemmel kisérése: 
   A kérdésen belül, kiemelten foglalkozunk a cégátadás különféle lehetőségeinek bemutatásával arra az esetre vonatkozóan, ahol nincs utód, az illető alkalmatlan, vagy nem kívánja szülei tevékenységét folytatni. Képzéseket szervezünk az Egyesület Alapítványán keresztül, mindazok számára, akik fejlődni kívánnak mint kezdő vállalkozók. 

  11. Az egyetemekről kikerülő fiatalok számára, akik vállalkozást kívánnak indítani, végül mindazok számára, akik elméleti ismereteiket kívánják bővíteni. (Mesterképzés)
   Figyelemmel kísérjük az átadó (volt) tulajdonosok további tevékenységét, megkíséreljük Őket bevonni — mint nagy tapasztalattal rendelkezőket — a fiatalok képzésébe.

  12. Tanácsokat adunk az arra igényt tartóknak, hogy mit kezdjenek „új” életükkel.

  13. Társszervezeti kapcsolatok:
   Tevékenységünket igyekszünk minél szélesebb körben kiterjeszteni. Alapítványunk együttműködési szerződést kötött a Budapesti Gazdasági Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel, és megkezdte egyeztetéseit a kecskeméti Neumann János Egyetemmel. A civil szervezetek közül igen szoros, szerződésen alapuló együttműködést folytatunk a VOSZ-al, MGYOSZ-al, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával, a Magyar Könyvelők Országos Szövetségével, a Bussines Woman Klubbal, és még számos más szervezettel.

  14. Egyéb tevékenységeink:
   Tagjaink számára értelmezzük az új gazdasági, pénzügyi jogszabályokat.

  15. Pályázati figyelő rendszerünk jelzéseit értékeljük, és ahol lehetséges, ott pályázunk, hogy az Egyesület anyagi hátterét javítsuk, illetve hírlevél útján felhívjuk tagjaink figyelmét
   a lehetőségekre.

  16. A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK NÉHÁNY GAZDASÁGPOLITIKAI ALAPELVE:
   A generációváltással foglalkozó szervezetek, tanulmányok, mindig az egyenes ági utódlások kérdéseivel foglalkoznak, pedig a családi vállalkozások legtöbbje nem ilyen, sok problémával küzdenek.
   Az Egyesület felfogásában nem a cég nagysága a döntő, hanem elsősorban az alapítás óta eltelt idő, hiszen a 10 évnél idősebb, kisebb létszámú és árbevételű társaságokban is komoly perspektíva van. Ezért tartjuk fontosnak, hogy az ő érdekképviseletükkel is kiemelten foglalkozzunk. A sok éves működés nyilvánvalóan folyamatos növekedést biztosít, és fog biztosítani.
   Azok a cégek, amelyek apáról fiúra szállnak, már sínen vannak. Azoknak a vállalkozásoknak a továbbélése, ahol nem igazán működik a generációkon keresztüli egyenes ági utódlás, a gazdaság érdekében még ugyanúgy létfontosságúak. Ehhez keressük a mindenkori kormányzattal az együttműködést és próbálunk gondolatokat átadni a szabályozás megváltoztatására.
   Szükségesnek tartjuk deklarálni, hogy a vállalkozások túlélését elősegítő törvény, vagyis az egyenes ági öröklés és ajándékozás illetékmentessége változatlanul maradjon joghatályos.

  17. Létfontosságú, hogy az alapító cégvezető hirtelen halála, vagy átmeneti cselekvőképtelenné válása esetén jogszabályi háttér biztosítsa a vállalkozás további működését, és szabályozza az állami segítség lehetőségét (csődvédelem, hitel, kamatmérséklés stb.).
    
  18. Fontosnak, sőt alapvetőnek értékeljük, hogy a családi magánvagyon és a cég vagyona kérdésében olyan megoldás szülessen, hogy az évek alatt befektetett (adózott) tőke, illetve az adózott nyereség visszaforgatása vonatkozásában, a befektető tulajdonos javára az általános szabályoktól eltérő, kedvező tőke kivételi lehetőségre legyen mód. 

  19. Önmagában pozitív, ha valaki családi vállalkozást hoz létre, hiszen hosszú távú befektetésről van szó, ami támogatásra érdemes. Az ilyen cégek itthon tartják a tőkéjüket, itthon fektetik be a hasznot, itthon adóznak, itthon alkalmaznak munkaerőt.

  20. Az Egyesület úgy ítéli meg, hogy, a valóban hosszútávra tervezett családi vállalkozások beruházásai, komoly támogatási rendszert élvezzenek. 

  21. Egy multinacionális vállalat élvezi az állam támogatását, míg a családi vállalkozás nem. Véleményünk szerint ezt az aránytalanságot kikell egyensúlyozni. Egyszerű mérőszámokból, például hány éves a cég, hogyan fejlődik, milyen az adózási fegyelme, könnyedén össze lehet állítani egy normatív (!!!) támogatási rendszert.

  22. Ennek ellenére, támogatjuk a multi cégek magyarországi jelenlétét, amennyiben, az új munkahelyteremtés, a kulturált gazdasági magatartás megtartásával párosul.

  23. Az Egyesület gazdaságpolitikai elképelései (többek mellett) a fentiekben leírt problémák kezelése, és annak megoldására teendő javaslatok készítése.


  jelentkezzen